Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie

Małopolskie Talenty

Gmina Mogilany jest Beneficjentem Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W Projekcie współpracujemy również z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
 
Małopolskie Talenty to inicjatywa edukacyjna, ukierunkowana na wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci i młodzieży z małopolskich szkół. Uczniowie naszej szkoły uczestnicząc w inspirujących zajęciach oraz wydarzeniach mogą rozwinąć swoje kompetencje matematyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość. We współczesnym świecie rozwój tych kompetencji kluczowych jest ważny już od najmłodszych lat.
 
Głównymi korzyściami, jakie niesie udział naszej szkoły w tej inicjatywie są:
  • Wydobywanie potencjału, rozwój i inwestycja w uczniów i w nauczycieli z pasją
  • Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wyróżniającej się aktywnym, kreatywnym i twórczym środowiskiem
  • Możliwość doposażenia szkoły w sprzęty i materiały edukacyjne
Celem projektu Małopolskie Talenty jest stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień z: kompetencji kluczowych przedmiotowych - nauk matematyczno-przyrodniczych, i kompetencji kluczowych społecznych oraz umiejętności uniwersalnych. W naszej szkole zajęcia będą odbywać się na 2 etapach edukacyjnych: klasy 5-6 i klasy 7-8, 2 grupy 8 osobowe. Projekt obejmuje dwie Edycje.
Planowane efekty to m.in.:
  • Podniesienie kompetencji kluczowych wśród uczniów w postaci zajęć pozaszkolnych w Centrum wsparcia Uczniów Zdolnych
  • Podniesie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem zdolnym
Projekt realizowany jest od III 2019 do VI 2021 roku na obszarze Małopolski.
 
Inicjatywa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Wartość projektu to: 53 662,50 zł, w tym 41 822,50 zł wynosi współfinansowanie z Funduszy Europejskich.
 
 

Aktualności