Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie

Dyrektor

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Agata Górak-Suder
dyżur dla rodziców: wtorek 13.30 - 14.15
Prosimy o telefoniczne umawianie spotkań.
 
ZASTĘPCA DYREKTORA SZKOŁY
mgr Elżbieta Sołtys
dyżur dla rodziców: wtorek 10.30 - 11.15
Prosimy o telefoniczne umawianie spotkań.