Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie

Dyrektor

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Agata Górak-Suder
dyżur dla rodziców: poniedziałek 8.00 - 9.00
Prosimy o telefoniczne umawianie spotkań.
 
ZASTĘPCA DYREKTORA SZKOŁY
mgr Elżbieta Sołtys
dyżur dla rodziców: poniedziałek 11.30 - 12.30
Prosimy o telefoniczne umawianie spotkań.