Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie

E-learning

Zdalne nauczanie 2020/2021
 

 
Zdalne nauczanie w naszej szkole odbywa się z wykorzystaniem pakietu Microsoft 365, w skład którego wchodzi aplikacja MS Teams. Każdy uczeń otrzymał dane do logowania. W razie problemów polecamy filmy dostępne na Youtube:
- Pakiet Microsoft Office 365 i udział w lekcjach on-line: https://www.youtube.com/watch?v=gsYNokUKCgU
- Zadania w aplikacji MS Teams: https://www.youtube.com/watch?v=FRAjhDD0Ws4
 
 
 
 
 
 
Platforma e-learningowa Moodle:
 

 
E-learning to metoda nauczania wspomagająca proces dydaktyki za pomocą komputerów osobistych i Internetu. E-learning jest jednym z elementów blended-learningu (mieszanej formy kształcenia, łączącej tradycyjne metody nauki z aktywnościami prowadzonymi zdalnie przy pomocy komputera). Dostęp do zautomatyzowanych narzędzi oraz materiałów dydaktycznych umożliwia wirtualne środowisko e-learningowe Virtual Learning Environment (VLE), np. platforma e-learningowa Moodle (wym. mudl), czyli pakiet programów przeznaczonych do tworzenia kursów internetowych.
 
Obecnie w naszej szkole przy użyciu platformy e-learningowej Moodle wspomagane są zajęcia informatyki.
 
Każdy uczeń klas IV-VIII otrzymał indywidualną nazwę użytkownika oraz hasło dostępu do platformy.