Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 
Harmonogram zebrań z Rodzicami. Dni ustawowo wolne od pracy. Dni dodatkowo wolne ustalone przez Dyrektora Szkoły. Terminy klasyfikacji. Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych.