Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 
Harmonogram zebrań z Rodzicami. Dni ustawowo wolne od pracy. Dni dodatkowo wolne ustalone przez Dyrektora Szkoły. Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych.