Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie

SZKOLNE STYPENDIUM SOCJALNE oraz SZKOLNY ZASIŁEK LOSOWY

31 sierpnia 2022
SZKOLNE STYPENDIUM SOCJALNE - dochód netto na osobę w rodzinie poniżej 600.- PLN w miesiącu sierpniu 2022r. Termin złożenia wniosku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Mogilany do 15.09.2022r. Program jest przeznaczony dla uczniów polskich i ukraińskich od I klasy do 24 roku życia, jeśli się uczą.
 
SZKOLNY ZASIŁEK LOSOWY - Wniosek można złożyć maksymalnie do 2 miesięcy od zdarzenia losowego (śmierć w rodzinie; nagła, ciężka choroba, pożar itd.)
 
Szczegóły i wnioski w załącznikach.