Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie
PROJEKT Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych
15 listopada 2022

PROJEKT Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Projekt “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż” ma na celu opracowanie standardów usług asystenckich. W ramach projektu organy prowadzące szkoły i przedszkola ze wszystkich 16 województw mogą pozyskać granty na sfinansowanie zatrudnienia łącznie 640 ASPE. 

 Okres realizacji projektu w naszej szkole 01.09.2022 roku do 23.06.2023 roku.