Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie
Dlaczego warto czytać?
25 października 2022

Dlaczego warto czytać?

W październiku - miesiącu bibliotek szkolnych, kolejne zadania przed Wami do wykonania w ramach "Pojedynku klas". Tym razem gazetka klasowa "DLACZEGO WARTO CZYTAĆ???"
 
Termin wykonania: 3.11.2022 godz. 13.15
Kryteria oceny: estetyka i kompozycja, poprawność językowa, poziom merytoryczny.
Minimalna liczba zdań / argumentów / haseł promujących czytelnictwo - 7.
 
Oceny dokona komisja z udziałem przedstawicieli SU oraz opiekunów SU przyznając punkty w skali 0 - 6 za każdą kategorię. Otrzymane punkty przez klasę zostaną wliczone do rankingu "Pojedynek klas". Zapraszamy!!!