Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie

Zawieszenie zajęć szkolnych w dniu 16.10.2020 w związku z dekontaminacją pomieszczeń i wyposażenia szkoły

15 października 2020
W związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie nr 248/20 i za zgodą Organu Prowadzącego w dniu jutrzejszym 16 października 2020 zostają zawieszone zajęcia stacjonarne, a lekcje będą odbywać się w formie zdalnej.