Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie

Zawieszenie działalności oddziału przedszkolnego

06 maja 2020
W związku z analizą wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej, wobec braku możliwości spełnienia tych wymagań w tak krótkim czasie, za zgodą organu prowadzącego, zawieszona zostaje działalność oddziału przedszkolnego do 24 maja 2020 roku. W tym czasie będą trwały przygotowania do jego uruchomienia i zapewnienia bezpiecznych warunków opieki nad dziećmi w naszej szkole.