Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie

Wytyczne dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Libertowie w oparciu o zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wytyczne Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązujące od 6 maja 2020 r.

30 kwietnia 2020
Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły.