Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie

Szkolny Program Przeciwdziałania Przemocy i Nękaniu w Szkole

29 lutego 2024
Na posiedzeniu w dniu 28.02.2024 roku Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy i Nękaniu w Szkole. W/w dokument znajduje się na stronie szkoły w zakładce "Najważniejsze dokumenty". Prosimy o zapoznanie się z treścią programu.