Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie

REKRUTACJA do Oddziału Przedszkolnego

01 lutego 2021
3-19.02.2021r.: Złożenie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego lub obowiązku przedszkolnego, dla dzieci już uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego. 22.02-12.03.2021r.: Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.