Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie

REKRUTACJA do klasy I w roku szkolnym 2021/22

01 lutego 2021
I etap postępowania rekrutacyjnego w dniach 22.02 - 12.03.2021 r.:  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.