Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie

Konkurs naukowo-kulturowy "Plus ratio quam vis. Gościnność Uniwersytetu Jagiellońskiego"

20 czerwca 2023

Kategoria zespołowa
I. Plakat formatu B1
I miejsce
Maja Marzec, Szymon Osieka, Nikola Lalewicz kl. 8a
 
II miejsce
Nadia Najder, Paulina Iwańska kl. 8b
 
III miejsce
Paweł Kończyk, Maksymilian Gąsiorek, Felix Sidełko kl. 8b
 
Wyróżnienie
Bartosz Radzięta, Bartosz Tutak, Marcel Stopa kl.8b
 
IV. Inna forma artystycznego wyrazu: dzieło literackie, praca artystyczna trójwymiarowa, krótka
inscenizacja
 
I miejsce
Bruno Czyż, Piotr Dudek kl. 8b
 
II miejsce
Hanna Hyciek, Helena Sieńko kl. 8b
 
III miejsce
Monika Śmiech, Maja Grela, Paulina Piszczek, Katarzyna Doś kl. 8b
 
Kategoria indywidualna
I. Plakat formatu B1
 
Wyróżnienie:
Karolina Woźnica kl. 8b
 
II. Prezentacja multimedialna
 
Dyplom za udział
Martyna Żądło kl. 8b