Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie

Deklaracja uczęszczania ucznia do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Libertowie w czasie stanu epidemii w związku z COVID-19 od 1 września 2020r.

29 sierpnia 2020
Prosimy o uzupełnienie deklaracji, podpisanie i odesłanie skanu na adres elektroniczny szkoły sekretariat@splibertow.mogilany.pl Druk do pobrania w załączniku.